MVP derneği, sağlık sigortası olmayan veya oturma hakkı belgesi
olmayan kişiler için sağlık ve tıbbi bakımı iyileştirmek veya en başta
bunu mümkün kılmak için bir ağ oluşturuyor ve genişletiyor.

Ağ tıbbi uygulamalardan, ebelerden, fizyoterapistlerden,
hastanelerden ve diğer sağlık hizmeti sağlayıcılarından oluşur.

MVP Bremen e.V., belirli limitler dahilinde ve belirli koşullar altında
gerçekleştirilen tedavilerin masraflarını karşılayabilir. Dernek bunu
mümkün kılmak için Sağlık, Kadın ve Tüketicinin Korunması
Senatöründen hibe almaktadır.

Katılmak ve katkıda bulunmakla ilgilenen bir sağlık hizmeti
sağlayıcısıysanız, bizimle iletişime geçin!