Impressum: Ofruesi i kësaj faqeje interneti dhe përgjegjës për përmbajtjen e saj është

Shoqata për mbështetjen e kujdesit shëndetësor dhe mjekësor të njerëzve pa dokumente dhe të pasiguruar në Bremen e.V.

(Verein zur Förderung der gesundheitlichen und medizinischen Versorgung von nichtversicherten und papierlosen Menschen in Bremen e.V.), e përfaqësuar nga Bordi drejtues

Außer der Schleifmühle 80

28203 Bremen

Për takime na kontaktoni në:

E-Mail: info-at-mvp-bremen.de (openpgp_key)

Telefon: +49 421 438 19919

Telefaks: +49 421 9896 88 11