Shoqata MVP po e shtrin dhe zgjeron rrjetin e saj, me qëllim që të përmirësojë apo edhe thjesht të mundësojë kujdesin shëndetësor dhe mjekësor ndaj njerëzve pa siguracion shëndetësor apo pa pasur të drejtën e qëndrimit.

Rrjeti përbëhet nga klinika mjekësore të mjekëve, mamive, fizioterapistëve, spitaleve dhe ofruesve të shërbimeve të tjera.

Shoqata MVP Bremen e.V. brenda disa kufijve dhe rrethanave të caktuara mund të marrë përsipër edhe kostot e trajtimeve të kryera. Për të mundësuar këtë shoqata merr edhe fonde nga ana e Senatores për Shëndetin, Gratë dhe Mbrojtjen e Konsumatorëve.

Në rast se Ju si ofrues/e shërbimesh të tjera keni interes të bashkëpunoni e të kontribuoni, na kontaktoni!