Në qoftë se Ju dëshironi ta mbështesni shoqatën tonë me donacionin Tuaj, atëherë kjo është e mundur nëpërmjet llogarisë bankare vijuese:

Empfänger: MVP Bremen e.V.

GLS Bank Bochum

IBAN: DE 78 4306 0967 1283 8660 00

BIC: GENODEm1GLS

Verwendungszweck: Adresa (në rast se Ju nevojitet një faturë për donacionin e kryer)

Në rastin e donacioneve mbi 200 € e lëshojmë ne faturën për donacionin e kryer. Adresa mund të shënohet tek Qëllimi i përdorimit të donacionit (Verwendungszweck).

Shumë faleminderit!