Gjatë kësaj ne mbështesim njerëz për të pasur akses në përkujdesin shëndetësor. Qëllimi prioritar gjatë kësaj mbetet aksesi në sistemin e rregullt pra tek një siguracion shëndetësor ligjor apo privat apo si për ata, të cilët përfitojnë mbështetje sipas ligjit për aplikantët për përfitimin e azilit (AsylbLG) apo Kodit për Përfitimet Shoqërore (SGB).

Me qëllim që të mundësohet kjo ne ofrojmë informacione, konsulencë dhe mbështetje. Na kontaktoni, në rast se keni pyetje. Ose ejani tek ne në orarin e vizitave.