Fillimi i projektit

Senati dhe Parlamenti kanë vendosir që ta mbështesin projektin tonë. Senatorja për Shëndetin, Gratë dhe Mbrojtjen e Konsumatorëve e mbështet këtë synim dhe tanimë ai mundet që të fillojë: Projekti për përmirësimin e përkujdesit shëndetësor dhe mjekësor të njerëzve të pasiguruar si edhe pa dokumente fillon punën e tij!