Ditë e suksesshme e Dyerve të hapura

Në ditën e Dyerve të hapura (2.11.2022) ne patëm mundësinë që t‘ua prezantonim afërsisht 80 miqve projektin tonë. Krahas pikave të konsulencës, partnerëve të bashkëpunimit, mjekëve dhe pacientëve ishte e pranishme edhe Senatorja për Shëndetin dhe krijoi një përshtypje përsa u përket ambienteve dhe punës sonë të deritanishme.