Clearin dhe orari i vizitave tek Außer der Schleifmühle 80

Shoqata ka siguruar ambiente. Që prej datës 15.08.2022 ne ofrojmë rregullisht disa herë në javë orare vizitash tek mjeku dhe konsulencë në Clearing.