Shoqata për mbështetjen e kujdesit shëndetësor dhe mjekësor të njerëzve pa dokumente dhe të pasiguruar
në Bremen e.V.

Gamën tonë

Shoqata për mbështetjen e kujdesit shëndetësor dhe mjekësor të njerëzve pa dokumente dhe të pasiguruarnë Bremen e.V. u themelua në Prill 2022.

Për banorët e banoret e Bremen pa status ligjor qëndrimi (“pa karta“) si edhe të tjerë të pasiguruar aksesi për tek kujdesi shëndetësor është shpesh i vështirë. Shoqata bën që prej Korrikut 2022 ofertat vijuese në ambientet tona Außer der Schleifmühle 80 në Bremen:

  • Përkujdes mjekësor në nivel të ulët
  • Këshillim rreth aksesit prioritar në sistemin e rregullt shëndetësor
  • Ndërmjetësim dhe faturim të përkujdesit shëndetësor në një rrjet të jashtëm me ofrues/e shërbimesh shëndetësore

Projekti mbështetet nga financime të Senatores për Shëndetin, Gratë dhe Mbrojtjen e Konsumatorëve.(Senatorin für Gesundheit, Frauen und Verbraucherschutz)

Krahas kësaj ne jemi të varur edhe nga donacionet dhe kontributet e anëtarëve.

Rreth Nesh

Gjatë kësaj ne mbështesim njerëz për të pasur akses në përkujdesin shëndetësor. Qëllimi prioritar gjatë kësaj mbetet aksesi në sistemin e rregullt pra tek një siguracion shëndetësor ligjor apo privat apo si për ata, të cilët përfitojnë mbështetje sipas ligjit për aplikantët për përfitimin e azilit (AsylbLG) apo Kodit për Përfitimet Shoqërore (SGB).
Me qëllim që të mundësohet kjo ne ofrojmë informacione, konsulencë dhe mbështetje. Na kontaktoni, në rast se keni pyetje. Ose ejani tek ne në orarin e vizitave.
Shoqata MVP po e shtrin dhe zgjeron rrjetin e saj, me qëllim që të përmirësojë apo edhe thjesht të mundësojë kujdesin shëndetësor dhe mjekësor ndaj njerëzve pa siguracion shëndetësor apo pa pasur të drejtën e qëndrimit. Rrjeti përbëhet nga klinika mjekësore të mjekëve, mamive, fizioterapistëve, spitaleve dhe ofruesve të shërbimeve tëtjera.
Shoqata MVP Bremen e.V. brenda disa kufijve dhe rrethanave të caktuara mund të marrë përsipër edhe kostot e trajtimeve të kryera. Për të mundësuar këtë shoqata merr edhe fonde nga ana e Senatores për Shëndetin, Gratë dhe Mbrojtjen e Konsumatorëve.
Në rast se Ju si ofrues/e shërbimesh të tjera keni interes të bashkëpunoni e të kontribuoni, na kontaktoni!

Orari i punës

Për përkujdesin mjekësor në nivel të ulët dhe ofrimin e kujdesit shëndetësor për personat pa karta dhe ata të pasiguruar ne ofrojmë orare vizitash dhe konsultash mjekësore.
Këto kryhen në ambientet tona: e banoret e Bremen pa status ligjor qëndrimi (“pa karta“) si edhe të tjerë të pasiguruar aksesi për tek kujdesi shëndetësor është shpesh i vështirë. Shoqata bën që prej Korrikut 2022 ofertat vijuese në ambientet tona Außer der Schleifmühle 80, 28203 Bremen.
Aty gjendet një mjek/e për kryerjen e kontrolleve mjekësore dhe shëndetësore. Paralelisht të pranishëm janë edhe punonjës të, me qëllim që në rast nevoje të ofrojnë konsulencë.
Ju mund të paraqiteni në vend gjatë orarit të vizitës pa një takim.

Orët tona të zyrës janë të hapura në ditët në vijim:
  • Të hënave 14:00 – 16:30
  • Të martën nga ora 14:00 – 16:30
  • Të enjten nga ora 9:00 deri në 12:00.

Të dashur/a pacientë/e,

në qoftë se Ju paraqesni simptoma ftohjeje, si p.sh. temperaturë, kollë, rrufë, dhimbje fyti, frymëmarrje të shkurtër apo dhimbje koke dhe gjymtyrësh, ne Ju lutemi të lini takim nëpërmjet telefonit (0421-438 19919).
E njëjta gjë vlen edhe për simptomat e diarresë dhe të vjellave, si edhe kur keni humbje të shijes apo nuhatjes apo kur dihet se keni infeksion me virusin Corona.
Me qëllim që të mbrojmë pacientët e tjerë nga ndonjë infektim me p.sh. virusin Corona ne do të lëmë me marrëveshje një takim jashtë orarit të zakonshëm të vizitave.

Kontakt

Shoqata për mbështetjen e kujdesit shëndetësor dhe mjekësor të njerëzve pa dokumente dhe të pasiguruar
në Bremen e.V. (Verein zur Förderung der gesundheitlichen und medizinischen Versorgung von nichtversicherten und
papierlosen Menschen in Bremen e.V.), e përfaqësuar nga Bordi drejtues

Außer der Schleifmühle 80, 28203 Bremen

  • E-Mail: info@mvp-bremen.de
  • FON: +49 421 438 19919
  • TELEFAKS : +49 421 9896 88 11

Donacione

Në qoftë se Ju dëshironi ta mbështesni shoqatën tonë me donacionin Tuaj, atëherë kjo është e mundur
nëpërmjet llogarisë bankare vijuese:
Empfänger: MVP Bremen e.V. GLS Bank Bochum
IBAN: DE 78 4306 0967 1283 8660 00
BIC: GENODEm1GLS
Verwendungszweck: Adresa (në rast se Ju nevojitet një faturë për donacionin e kryer)

Në rastin e donacioneve mbi 200 € e lëshojmë ne faturën për donacionin e kryer. Adresa mund të shënohet
tek Qëllimi i përdorimit të donacionit (Verwendungszweck).
Shumë faleminderit!